Naujienos

RAJA VIDYA Karališkosios žinios
Shrimad Bhagavatam
Dešimta giesmė, pirma dalis
Shrimad Bhagavatam
Dešimta giesmė, antra dalis
Shrimad Bhagavatam
Dešimta giesmė, trečia dalis

Apie mus

"Labdaros ir Paramos fondas Vedų Žinios" įsteigtas nekomerciniais pagrindais dvasinei - švietėjiškai veiklai vykdyti.

 

Tai pelno nesiekianti organizacija skirta Dvasinės literatūros vertimui į lietuvių kalbą bei platinimui.
Fondo tikslas - išversti į lietuvių kalbą ir išplatinti kaip galima didesnę dalį Vedinių žinių literatūrinio lobyno.

 

 

Plačiau...